Geoortho.geტრავმატოლოგია–ორთოპედია,სამედიცინო აპარატურა,სამედიცინო დანიშნულების საგნები.

მოგესალმებათ GEOORTHO.GE

ჩვენს შესახებ.
შპს ჯეოორთო წარმოადგენს სამედიცინო დანიშნულების საგნების იმპორტიორ და სადისტრიბუციო კომპანიას მრავალი წლის გამოცდილებით. • ასორტიმენტის ხაზი შეადგენს დაახლოებით 150 დასახელების პროდუქტს. • ტრავმატოლოგიურ ორთოპედიული იმპლანტები:ინტრამედულარული ღეროები,LC-DCP ფირფიტები. LCPფირფიტები,როგორც კორტიკალური ასევე მაბლოკირებელი ჭანჭიკები შესაბამისი ინსტრუმენტებით. • ერთჯერადი სამედიცინო დანიშნულების საგნები..ნიღაბი,ბახილა,ხალათი როგორც სტერილური ასევე არასტერილური,სამედიცინო ერთჯერადი ქუდი და სხვა. ყველანაირი სამედიცინო ინვერტარი • სტაბილური და გარანტირებული მიწოდება საქონლის, დროული რეაგირება კლიენტთა და ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად, არის კომპანიის სტაბილური განვითარების ძირითადი ფაქტორი. არჩეული სტრატეგია არის მომწოდებლებთან მხოლოდ ექსკლუზიური ურთიერთობა, ახალი და ინოვაციური პროდუქტების შემოტანა საქართველოს ბაზარზე, მომხმარებელზე გაცნობა, დანერგვა და რეალიზაცია. • დღეისთვის ჩვენს კომპანიას აქვს სტაბილური ურთიერთობა გერმანიის, ბრაზილიის,არგენტინის, თურქეთის, ჩინეთის,კორეის და სხვა ქვეყნების კომპანიებთან. • ნდობაზე დაფუძნებული პარტნიორული ურთიერთობა, მიზანდასახული და განვითარების სწორი სტრატეგიის არჩევა, ეს არის მიზეზი, რომ ჩვენი კომპანია გადაიქცა აღნიშნული პროდუქციის ერთ-ერთ მსხვილ მიმწოდებლად საქართველოს ბაზარზე. შპს ჯეოორთოს აქვს რამოდენიმე უპირატესობა კონკურენტებთან მიმართებაში: • მრავალ წლიანი გამოცდილება; •კარგად განვითარებული,მოქნილი სადისტრიბუციო ქსელი საქართველოს მასშტაბით; • პატიოსანი რეპუტაცია და სტაბილური მიმწოდებლის სტატუსი; კომპანიაში შექმნილია ყველა პირობა თანამშრომლების განვითარებისა და თვითრეალიზაციისთვის. დღესდღეისობით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შპს ჯეოორთო მყარად უკავია და ინარჩუნებს თავის ადგილს საქართველოს სამედიცინო ბაზარზე. სტაბილური ფიფანსური მდგომარეობა, ახლო და მყარი ურთიერთობა მომწოდებლებთან და კონტრაგენტებთან, ყოველთვიურად მზარდი ქსელი, სერვისის დონის ამაღლება. ბაზარზე წარმოდგენილია ანალოგიური სამედიცინო საქონლის მრავალი სადისტრიბუციო კომპანია, მაგრამ მყარად ვართ დარწმუნებულები, ჩვენი სასაქონლო ჯგუფების ფართო ასორტიმენი, გარანტირებული ხარისხი, გარანტირებული გაყიდვით და თქვენი ფინანსური მოგებით ჩვენს კომპანიას აქვს ბევრი უპირატესობა. საკმარისია ჩვენი ასორტიმენტიდან ნებისმიერი პროდუქციის ერთხელ შეძენა, და მომავალში თქვენ აუცილებლად ხდებით ამ ასორტიმენტის მომხმარებელი, რადგან ჩვენ გთავაზობთ ყველაზე ხარისხიან პროდუქციას.


Welcome GEOORTHO.GE About Us. Ltd. jeoorto of medical goods import and distribution company with many years experience. • the range of the line is about 150 kinds of products. • trauma orthopedic implants: intamedular rods, LC-DCP plates. LCP plates, as well as blocking cortical bolts appropriate instruments. • Disposable Medical sagnebi..nighabi, bakhila, sterile and non-sterile as a coat, hat, and other medical disposables. • stable and guaranteed supply of all kinds of medical inventory, and timely responses to customer and market needs, is a major factor in the company's stable development. Strategy is the only exclusive relationships with suppliers, bringing new and innovative products on the market, customer-orientation, introduction and sale. • At present, our company has a stable relationship with Germany, Brazil, Argentina, Turkey, China, Korea and other countries companies. • trust-based partnership, purposeful and development strategy to be correct, this is the reason that our company has become a major supplier of these products in a market. Jeoortos Ltd. has several advantages with respect to competitors: • many years of experience; • well-developed, flexible distribution network throughout the country; • honest reputation and stable provider status; The company was designed for employees and self-development. Today we can say with certainty that firmly holds and retains his place Ltd jeoorto of medical market. Pipansuri stable condition, close and solid relationship with suppliers and counterparties, a growing network of every month, the service level. Market are many similar medical products distribution company, but we are firmly convinced that our broad commodity groups asortimeni, guaranteed quality, guaranteed and your financial profit from the sale of our company has a lot of advantages. Our range is sufficient to purchase any of the products once, and you will become the future of this product, because we offer the best quality products.

Contact Information

Mobile Phone:(+995)593-207-467
E-mail: info@geoortho.ge geoortho.l@gmail.com